Детска градина Мария Сиркова

Детска градина „Мария Сиркова” е общинско детско заведение на територията на гр. Ловеч, кв. „Вароша”, ул. „Васил Левски”, № 35. Построена е през 1966г. и адаптирана към архитектурно-историческия квартал „Вароша” през 1977г. във възрожденски стил. Разполага допълнително с две къщи със самостоятелен двор, в които се провеждат разнообразни дейности.

Материалната база непрекъснато се обновява, а ръководството влага много сили и ентусиазъм, за да бъде детската градина в крак с най-новите изисквания за обучение и възпитание на децата. В детското заведение има изградена система на работа, осигуряваща спокойна атмосфера, дух на разбирателство, сътрудничество и взаимопомощ.

Детската градина функционира на 4 групи с около 100 деца от 2 до 7-годишна възраст.